Styremøtereferat 16.02.23

Møtested: Digitalt Møtetid: 11.30-12.30 Tilstede: Åsmund Mjøen-Vigeland, Magnus Finset Sørdal, Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål og Birgitte Sandvik Referent: Birgitte Sak 1/23: Åpning av møtet og valg av referentÅpning av møtet ved Ingrid. Birgitte skriver referat etter møtet. Sak 2/23 Konstituering av styretStyret konstituerer seg selv. Styret består av følgende personer, der oppgaver i […]

Styremøtereferat 06.12.22

Møtested: Digitalt Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Ingrid Einarsveen Stål Referent: Ingrid 26/22: Innkalling til generalforsamling.  Det besluttes at det bør settes av 45 min til generalforsamlingen. Vi ønsker at valgkomiteens forslag til nye styrerepresentanter står oppført i innkallingen.  Ingrid kontakter Hannah Russell som leder valgkomiteen slik at dette er klart […]

Styremøtereferat 16.11.22

Møtested: Digitalt Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål Referent: Birgitte 21/22: Årsmøte 2022 I. Magnus presenterer 182 påmeldte medlemmer til årsmøtet. Budsjettet ser bra ut, tross litt justeringer underveis. Bra respons fra sponsorer, blir 15-18 stk.  Programmet er komplett. Gode tilbakemeldinger fra de andre styremedlemmene […]

Styremøtereferat 12.10.22

Møtested: digital Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål Referent: Ingrid 17/22: Gjennomgang av referat og oppfølging etter forrige styremøte a) Brønnøysundregisteret er i hovedsak oppdatert b) Hildegunn følger opp kurs- og kongressoversikten på NOFABS hjemmeside.  18/22: Styreweb Siden forrige styremøte har vi først hatt et […]

Styremøtereferat 24.08.22

Møtested: Medicus Oslo Tilstede: Anette Ekren Grøstad, Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål, Mette Thorsen (vara) og Lill Jørgensen (vara) Referent: Birgitte Sandvik 16/22     Gjennomgang av vedtektene Samtale der vi er enige i at vi følger vedtektene, men at vi også kan bli mer aktiv som organisasjon, for eksempel i forhold til å være […]

Styremøtereferat 17.02.22

Møtested: online møte Tilstede: Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Magnus Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål og Kristina Nodland Vangstad Ikke tilstede: Garreth Greggains Referent: Birgitte Sandvik 1/22     Årsmøte 6.-7. mai 2022 Oslo Scene er booket for fest og mat er booket fra Delikatessen. Ingrid og Garreth tar ansvar for å finne forelesningslokaler/bevertning. Vi planlegger ikke å avtale med hotell […]

Styremøtereferat 25.10.21

Møtested: online møte Tilstede: Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Garreth Graggains, Magnus Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål og Kristina Nodland Vangstad Ikke tilstede: ingen Referent: Birgitte Sak 28/21 Hildegunn kontakter industrien for å ordne utstillere til NOFAB 2022.  Sak 29/21 Birgitte tar ansvar for å skrive og sende ut invitasjon til NOFAB 2022. Sendes ut ila uke […]