NOFAB_logo-blue

Om NOFAB

Norsk forening for assistert befruktning har som formål å samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert human reproduksjon i én nasjonal forening. De skal fremme fri utveksling av informasjon mellom faggrupper og klinikker, og formidle samarbeid mellom disse for å stimulere utvikling, forskning og kvalitetssikring av infertilitetsbehandling i Norge. Videre skal de øke kunnskap blant medlemmene og i samfunnet om alle aspekter av infertilitet (kliniske, fysiologiske, genetiske, etiske, psykiske og sosiale) og infertilitetsbehandling for å fremme forståelsen for og stimulere til en bedre behandling av ufrivillig barnløse samt fungere som profesjonenes talerør overfor befolkning og myndigheter i politiske, faglige og etiske spørsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.

Styret i NOFAB 2024

Leder, Åsmund Mjøen-Vigeland

Lege

Jeg jobber som gynekolog ved Medicus Oslo. Jeg har hjerte for alle som er ufrivillig barnløse og jobber derfor med mannlig og kvinnelig fertilitet. Jeg har fordypet med i de som opplever spontanaborter og jobber for at det skal bli økt kunnskap om dette feltet og for å gjøre det vi kan for at skal oppnå sitt (sine) ønskebarn. Jeg ønsker at NOFAB skal samle alle som jobber med fertilitet i Norge, for å skape møteplasser og for at kvinner og menn skal få hjelp til å oppnå sitt ønske om barn.​

Sekretær, Birgitte Sandvik

Bioingeniør

Jeg jobber som bioingeniør ved IVF-poliklinikken på Universitetssykehuset i Tromsø. Her har jeg jobbet siden 2019. Jeg har sittet i styret i NOFAB som sekretær siden 2020.

Nestleder, Nora Rosvoll Finstad

Bioingeniør

Jeg er utdannet bioingeniør, og har videre tatt master i bioteknologi. Jeg jobber nå ved Fertilitetsseksjonen på St. Olavs hospital, i et engasjert og kunnskapsrikt tverrfaglig team. Jeg ønsker med NOFAB å skape en felles arena for oss som jobber innen fagfeltet. Det kan gi gode muligheter for kunnskapsutveksling på tvers av ulike foretak, som videre kan optimere behandlingen vi tilbyr.

Styremedlem, Magnus Finset Sørdal

Administrerende direktør

Jeg er administrerende direktør for Medicus-gruppen og oppfostret med fertilitetssnakk fra barndommen gjennom min far som startet Medicus i 1997. Jeg har hatt deltidsjobb ved Medicus siden 2005, men gikk for fullt inn i selskapet når jeg var ferdig med studiene i ledelse ved ESADE Business School i Barcelona 2009. Vi har nå fire flotte klinikker og mange engasjerte ansatte som hver dag står på å hjelper par og singel å bli foreldre.

Kasserer, Anette Ekren Grøstad

Sykepleier

Jobber som sykepleier ved C-Medical Majorstuen. Har vært utdannet sykepleier siden 2002. Har opparbeidet meg bred erfaring som sykepleier og har de siste 7 årene jobbet med assistert befruktning. Jeg er opptatt av og engasjert i kvinnehelse. Jeg er opptatt av god pasientbehandling og yte det beste for pasientene. Jeg jobber for at våre pasienter skal oppleve gode møter på veien til å oppnå barneønsket. Fra 2001 har jeg som en av to første sykepleiere i Norge utført inseminasjonsbehandling med gode resultater.

Styremedlem, Aleksej Stevanovic

Biolog

Jobber på St Olavs hospital som biolog og forsker, og er interessert i hvordan snus påvirker fertiliteten. Jobber med innføring av PGT ved St. Olavs og å gi pasienter et helhetlig tilbud. Jeg er også involvert i ESHRE som nasjonal representant og Junior deputy for special interest group «Safety and Quality in IVF»

Varamedlemmer/valgkomitè

Leder valgkomitè, Hannah Russell

Lege

Lill Jørgensen

Merkantil

Anette Ekgren Grøstad

Sykepleier

Elisabet Tverelv Jakobsen

Bioingeniør