Om NOFAB

Norsk forening for assistert befruktning har som formål å samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert human reproduksjon i èn nasjonal forening. De skal fremme fri utveksling av informasjon mellom faggrupper og klinikker, og formidle samarbeid mellom disse for å stimulere utvikling, forskning og kvalitetssikring av infertilitetsbehandling i Norge. Videre skal de øke kunnskap blant medlemmene og i samfunnet om alle aspekter av infertilitet (kliniske, fysiologiske, genetiske, etiske, psykiske og sosiale) og infertilitetsbehandling for å fremme forståelsen for og stimulere til en bedre behandling av ufrivillig barnløse samt fungere som profesjonenes talerør overfor befolkning og myndigheter i politiske, faglige og etiske spørsmål som vedrører infertilitet og infertilitetsbehandling.

Styret i NOFAB 2022

Styreleder, Hildegunn Stoum

Lege

Jeg heter Hildegunn Stoum, er gynekolog ved Spiren Fertilitetsklinikk i Trondheim som vi startet i 2015. Tidligere jobbet jeg 17 år ved Kvinneklinikken på St. Olav, hovedsakelig ved Fertilitetsseksjonen, men også noen år på Føden. Jeg studerte medisin i Bergen og Trondheim og jeg bor nå i trønderhovedstaden med samboer og 2 store barn. Var engang sprek, og liker fortsatt å gå turer i marka med og uten ski. Jeg gleder meg til å samarbeide med dere alle. Det er spennende tider med ny bioteknologilov, og det er viktig at fagmiljøet har en felles stemme nå som lovene skal implementeres.

Sekretær, Birgitte Sandvik

Bioingeniør

Jeg jobber som bioingeniør ved IVF-poliklinikken på Universitetssykehuset i Tromsø. Her har jeg jobbet siden 2019, så jeg er relativt ny innenfor fagfeltet IVF. Tidligere har jeg jobbet 10 år på Laboratoriemedisin innen fagfeltene biokjemi og blodgass. Etter 3 måneder i IVF-miljøet ble jeg styremedlem i NOFAB, der jeg på andre året sitter som sekretær. Det har vært svært lærerikt og jeg har fått bli kjent med hyggelige mennesker. På fritiden er jeg sammen med min mann og våre 2 barn, og prøver etter beste evne å pusse opp vårt hus.

Nestleder, Ingrid Einarsveen Stål

Lege

Overlege ved reproduksjonsmedisinsk avdeling ved Oslo Universitetssykehus med hjerte for PGD-pasientene. Har tilbragt store deler av voksenlivet i Sverige og gjennomført halvparten av spesialistutdannelsen ved Sahlgrenska i Gøteborg. De siste syv årene bosatt i Oslo med mann og tre barn. På fritiden en ivrig strikker og glad i å være ute.

Styremedlem, Magnus Finset Sørdal

Administrerende direktør

Jeg er administrerende direktør for Medicus-gruppen og oppfostret med fertilitetssnakk fra barndommen gjennom min far som startet Medicus i 1997. Jeg har hatt deltidsjobb ved Medicus siden 2005, men gikk for fullt inn i selskapet når jeg var ferdig med studiene i ledelse ved ESADE Business School i Barcelona 2009. Vi har nå tre flotte klinikker og mange engasjerte ansatte som hver dag står på å hjelper par og singel å bli foreldre.

Kasserer, Kristina Nodland Vangstad

Sykepleier

Jeg har jobbet som sykepleier ved generell gynekologisk avdeling OUS. 
Interessen for IVF begynte tidlig, og etter 10 år på OUS ble drømmen om å jobbe med IVF oppfylt. 
Jeg har jobbet 2,5 år ved Livio IVF klinikken Oslo. 
Nå jobber jeg på klinikk Hausken, avdeling Oslo. Ansatt siden nov 2020.
Jeg har vært med i NOFAB styret siden januar 2020. I fjor var jeg styremedlem, og i år har jeg overtatt rollen som kasserer.

Styremedlem, Garreth Greggains

Biolog

Jeg er leder for labseksjonen og forskningsgruppen ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS). Jeg begynte i fagfeltet da jeg startet på min doktorgrad ved Newcastle University, Storbritannia i 2005. Der forsket jeg på celledeling i egg, terapeutisk kloning og mitokondriedonasjon. I 2009 flyttet jeg til Oslo og begynte som embryolog ved OUS. Deretter har jeg jobbet som kvalitetsansvarlig og forsker ved avdelingen, før jeg ble seksjonsleder i 2015.

Varamedlemmer/valgkomitè

Leder valgkomitè, Hannah Russell

Lege

Aleksej Stevanovic

Biolog

Lill Jørgensen

Merkantil

Anette Ekgren Grøstad

Sykepleier

Elisabet Tverelv Jakobsen

Bioingeniør