NOFAB_logo-blue

Møter og kurs

Årsmøte

Hvert år arrangeres generalforsamling og i den forbindelse også kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av klinikkenes og de forskjellige faggruppers viten og kunnskap. 

Neste

NFOG 2023, Trondheim, Norge, 23-25.august 2023

Norge

Neste

ASRM 2023
New Orleans, USA,
14.-18.oktober 2023

American society for Reproductive medicine (ASRM)

Louisiana_blue

Neste

Årsmøte norsk gynekologisk forening, Haugesund, Norge, 26.-27.oktober 2023

Norge