Møter og kurs

Årsmøte

Hvert år arrangeres generalforsamling og i den forbindelse også kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av klinikkenes og de forskjellige faggruppers viten og kunnskap. 

Neste

Best of ASRM/ESHRE 2023 Orlando, USA
2.-4. mars 2023

Florida_blue

Neste

WCE 2023
Edinburgh, Skottland,
3.-6. Mai 2023

15th World Congress on Endomentriosis

Skottland

Neste

EBCOG 2023 Krakow, Poland,
18.-20. Mai 2023

28th EBCOG congress

Poland_blue

Neste

NCGE & NCE 2023,
Middelfart, Danmark,
1-3.juni 2023

Nordic congress on gynaecological surgery and Nordic congress on endometriosis

Denmark_blue

Neste

ESHRE 2023,
København, Danmark 25-28.juni 2023

ESHRE 39th annual meeting

Denmark_blue

Neste

NFOG 2023, Trondheim, Norge, 23-25.august 2023

Norge

Neste

ASRM 2023
New Orleans, USA,
14.-18.oktober 2023

American society for Reproductive medicine (ASRM)

Louisiana_blue

Neste

Årsmøte norsk gynekologisk forening, Haugesund, Norge, 26.-27.oktober 2023

Norge