NOFAB_logo-blue

Møter og kurs

Årsmøte

Hvert år arrangeres generalforsamling og i den forbindelse også kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av klinikkenes og de forskjellige faggruppers viten og kunnskap. 

Neste

NOFAB Årsmøte 2024, Oslo, Norge, 5.-6.januar 2024

Norge

Neste

NFS 2024, Oslo, Norge, 15.-17.august 2024

Norge