NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 17.02.22

Møtested: online møte

Tilstede: Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Magnus Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål og Kristina Nodland Vangstad

Ikke tilstede: Garreth Greggains

Referent: Birgitte Sandvik

1/22     Årsmøte 6.-7. mai 2022

Oslo Scene er booket for fest og mat er booket fra Delikatessen.

Ingrid og Garreth tar ansvar for å finne forelesningslokaler/bevertning.

Vi planlegger ikke å avtale med hotell om redusert pris, eventuelt bare anbefale hotell etter beliggenhet.

2/22     Hjemmeside

Ny og fin hjemmeside presenteres. Oppdatering av personlig info kan sendes til Magnus.

3/22     Medlemskontingent for 2022 sendes ut av Birgitte. Eventuelle medlemmer som ønsker å bruke den innbetalte middagskontingenten som medlemsavgift eller få tilbakebetalt den innbetalte middagskontingenten bes gi beskjed om dette.

4/22     Utskifting av 2 styremedlemmer etter generalforsamling i mai. 1 embryolog og 1 sykepleier. Det har kommet inn kandidater på begge. Hildegunn kontakter leder av valgkomite for å jobbe videre med dette. Birgitte fortsetter i styret som Bioingeniør.

5/22     Hildegunn orienterer etter møte i NFS:

Norge skal arrangere NFS i 2024. Arbeid med å finne komite må komme i gang relativt fort.

NFS-webinar ligger på hjemmesiden.

6/22     Jobbes videre med nasjonalt register for ART-behandling med representant fra hver klinikk.

7/22     Nytt styremøte før påske og det planlegges styremøte torsdag 5.5 i forkant av NOFAB.