NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 15.06.23

Møtested: Digitalt

Møtetid: 11.30-12.30

Tilstede: Åsmund Mjøen-Vigeland, Magnus Finset Sørdal, Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål og Birgitte Sandvik

Referent: Birgitte

Sak 12/23: Oppdatering fra NFS ved Åsmund
NFS blir i Oslo 15-17- august i 2024, på Radisson Holbergs plass. 

God økonomi i NFS. Ønsker å bruke mer penger på medlemmer. Starter med en event som skal rullere på profesjonnivå, der hvert land med i NFS sender en deltaker. Den første blir for lab i Reykjavik, der det blir sosialt- og faglig program med Livio Reykjavik. Billetten loddes ut blant medlemmene i NOFAB. Planlegges også eventuelt flere get together for medlemmene.

Sak 13/23 Planlegging NOFAB 2024

Må begynne å fordele oppgaver til styremedlemmene i NOFAB. Lokasjon er booket. 

Ønskelig å sende ut ordentlig påmelding tidlig høst. 

Sponsorer Magnus. Øker ikke prisen for sponsorer (30 000 kr som i fjor). Magnus kontakter sponsorer fortløpende. 

Åsmund ser på budsjett for NOFAB 2024. 

Evaluering: Ingrid ser på løsninger, for eksempel menti eller forms.

Åsmund tar ansvar for digitale løsninger, med hjelp fra de andre styremedlemmene. 

NFS ønsker å ha med representant. 

Designteam på c-medical kan kanskje hjelpe til med å lage invitasjon. 

Diskusjon angående prekongress. Skal det kun være prekongress bare på konferansehotellet? Sponsordrevet? Skal sponsorene betale for dette? Ingrid kontakter Livio for å avklare rammene rundt arrangementet.  

Sak 14/23 Oppdatering faglig program ved Ingrid

Ingrid har kontakt med Livio om faglig program. Livio har startet på programmet og planlegger parallelle sesjoner.

Sak 15/23 Eventuelt
Neste styremøte planlegges i midten/ slutten av august.