NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 20.12.23

Tilstede: Anette Ekgren Grøstad, Birgitte Sandvik, Åsmund Mjøen-Vigeland, Aleksej Stevanovic, Jon Hausken, Anette Simonsen

  1. Presentasjon av forslag til sertifisering for koordinator gruppen

Jon Hausken og Anette Simonsen presenterer forslag om å starte et sertifiseringsprogram for koordinator gruppen, med ønske om at sertifiseringen skal utstedtes av NOFAB.

Arbeidet med faglig innhold i sertifiseringen er allerede startet, med utgangspunkt i ESHREs sertifiserings program, men åpent for inspill dersom det skulle komme noen ønsker/krav. 

Det presenteres et 3 moduls forslag, hvor tanken er at første modul utføres som et fysisk møte og de to neste modulene vil bli nettbaserte.

2. Diskusjon

NOFAB driver ikke med sertifisering per i dag, så dette er nytt. 

Det stilles spørsmål om hvor mye arbeid som skal medgå for NOFAB styret. 

Tanken er ikke at det skal medgå arbeid for styret, kun en godkjenning for å stå som utsteder av sertifiseringen. 

NOFAB styret er positive til forslaget, men ønsker forslaget presentert for NOFABs medlemmer, og vil høre deres tilbakemeldinger før de tar stilling til sertifiseringen. 

Forslaget vil bli presentert for NOFABs medlemmer på årsmøtet i 2024.