NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 06.12.22

Møtested: Digitalt

Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Ingrid Einarsveen Stål

Referent: Ingrid

26/22: Innkalling til generalforsamling. 

Det besluttes at det bør settes av 45 min til generalforsamlingen. Vi ønsker at valgkomiteens forslag til nye styrerepresentanter står oppført i innkallingen.  Ingrid kontakter Hannah Russell som leder valgkomiteen slik at dette er klart for innkalling sendes ut i slutten av uke 49.

27/22: Årsmøteoppdatering.

Hildegunn ønsker velkommen til årsmøtet sammen med Magnus da Ingrid ikke har mulighet til å være tilstede fredag. Da Magnus ikke var tilstede utsettes mesteparten av dette punktet. Magnus gir beskjed om behov for nytt møte. 

28/22: Styreweb

Aleksej har vært i kontakt med Styreweb og fått opplæring. Vi avtaler et nytt møte for deler av styret fredag 9/12 kl 11.30. Aleksej sender innkalling. 

29/22: NFS

Ingrid og Hildegunn er innkalt til NFS-møte 15/12. Styret har ingen spesielle saker de ønsker at blir tatt opp. 

30/22: Eventuelt

Styret ønsker at styrereferatene skal ligge passordbeskyttet på nettsidene og ikke helt åpent slik de gjør i dag. Dette innebærer også at vi må sørge for at medlemslistene til enhver tid er oppdatert.