NOFAB_logo-blue

Styremøtereferat 15.06.23

Møtested: Digitalt Møtetid: 11.30-12.30 Tilstede: Åsmund Mjøen-Vigeland, Magnus Finset Sørdal, Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål og Birgitte Sandvik Referent: Birgitte Sak 12/23: Oppdatering fra NFS ved ÅsmundNFS blir i Oslo 15-17- august i 2024, på Radisson Holbergs plass.  God økonomi i NFS. Ønsker å bruke mer penger på medlemmer. Starter med en event som […]

NOFAB 2023

Presentasjoner fra årsmøtet 2023 Her finner du link til presentasjonene fra noen av foredragsholderne under årsmøte i NOFAB 2023:  Foredragsholder: Lars Johansson, embryolog, PhD | NewLife Aid-Global AB Foredrag: Exposure of COCs and embryos to VOCs (Volatile Organic Compounds) affects embryo quality and outcomes Se Lars sin presentasjon her   Foredragsholder: Anja Pinborg, gynekolog og […]

Styremøtereferat 16.02.23

Møtested: Digitalt Møtetid: 11.30-12.30 Tilstede: Åsmund Mjøen-Vigeland, Magnus Finset Sørdal, Anette Ekgren Grøstad, Ingrid Einarsveen Stål og Birgitte Sandvik Referent: Birgitte Sak 1/23: Åpning av møtet og valg av referentÅpning av møtet ved Ingrid. Birgitte skriver referat etter møtet. Sak 2/23 Konstituering av styretStyret konstituerer seg selv. Styret består av følgende personer, der oppgaver i […]

Styremøtereferat 06.12.22

Møtested: Digitalt Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Ingrid Einarsveen Stål Referent: Ingrid 26/22: Innkalling til generalforsamling.  Det besluttes at det bør settes av 45 min til generalforsamlingen. Vi ønsker at valgkomiteens forslag til nye styrerepresentanter står oppført i innkallingen.  Ingrid kontakter Hannah Russell som leder valgkomiteen slik at dette er klart […]

Styremøtereferat 16.11.22

Møtested: Digitalt Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål Referent: Birgitte 21/22: Årsmøte 2022 I. Magnus presenterer 182 påmeldte medlemmer til årsmøtet. Budsjettet ser bra ut, tross litt justeringer underveis. Bra respons fra sponsorer, blir 15-18 stk.  Programmet er komplett. Gode tilbakemeldinger fra de andre styremedlemmene […]

Styremøtereferat 12.10.22

Møtested: digital Tilstede: Aleksej Stevanovic. Anette Ekren Grøstad, Birgitte Sandvik, Hildegunn Stoum, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål Referent: Ingrid 17/22: Gjennomgang av referat og oppfølging etter forrige styremøte a) Brønnøysundregisteret er i hovedsak oppdatert b) Hildegunn følger opp kurs- og kongressoversikten på NOFABS hjemmeside.  18/22: Styreweb Siden forrige styremøte har vi først hatt et […]

Styremøtereferat 24.08.22

Møtested: Medicus Oslo Tilstede: Anette Ekren Grøstad, Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Magnus Finset Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål, Mette Thorsen (vara) og Lill Jørgensen (vara) Referent: Birgitte Sandvik 16/22     Gjennomgang av vedtektene Samtale der vi er enige i at vi følger vedtektene, men at vi også kan bli mer aktiv som organisasjon, for eksempel i forhold til å være […]

Styremøtereferat 17.02.22

Møtested: online møte Tilstede: Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Magnus Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål og Kristina Nodland Vangstad Ikke tilstede: Garreth Greggains Referent: Birgitte Sandvik 1/22     Årsmøte 6.-7. mai 2022 Oslo Scene er booket for fest og mat er booket fra Delikatessen. Ingrid og Garreth tar ansvar for å finne forelesningslokaler/bevertning. Vi planlegger ikke å avtale med hotell […]

Styremøtereferat 25.10.21

Møtested: online møte Tilstede: Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Garreth Graggains, Magnus Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål og Kristina Nodland Vangstad Ikke tilstede: ingen Referent: Birgitte Sak 28/21 Hildegunn kontakter industrien for å ordne utstillere til NOFAB 2022.  Sak 29/21 Birgitte tar ansvar for å skrive og sende ut invitasjon til NOFAB 2022. Sendes ut ila uke […]

Interdisiplinært samarbeid: IVF og epigenetikk

Av Trine Skuland – embryolog og doktorgradsstudent ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Når du hører ordet «epigenetikk», hva tenker du da? Noen har nok en liten anelse om at dette har noe med DNA og gener å gjøre, og du tenker kanskje at dette må være noe kun celle- og molekylærbiologer er interessert i. Når […]