Styremøtereferat 17.02.22

Møtested: online møte

Tilstede: Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Magnus Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål og Kristina Nodland Vangstad

Ikke tilstede: Garreth Greggains

Referent: Birgitte Sandvik

1/22     Årsmøte 6.-7. mai 2022

Oslo Scene er booket for fest og mat er booket fra Delikatessen.

Ingrid og Garreth tar ansvar for å finne forelesningslokaler/bevertning.

Vi planlegger ikke å avtale med hotell om redusert pris, eventuelt bare anbefale hotell etter beliggenhet.

2/22     Hjemmeside

Ny og fin hjemmeside presenteres. Oppdatering av personlig info kan sendes til Magnus.

3/22     Medlemskontingent for 2022 sendes ut av Birgitte. Eventuelle medlemmer som ønsker å bruke den innbetalte middagskontingenten som medlemsavgift eller få tilbakebetalt den innbetalte middagskontingenten bes gi beskjed om dette.

4/22     Utskifting av 2 styremedlemmer etter generalforsamling i mai. 1 embryolog og 1 sykepleier. Det har kommet inn kandidater på begge. Hildegunn kontakter leder av valgkomite for å jobbe videre med dette. Birgitte fortsetter i styret som Bioingeniør.

5/22     Hildegunn orienterer etter møte i NFS:

Norge skal arrangere NFS i 2024. Arbeid med å finne komite må komme i gang relativt fort.

NFS-webinar ligger på hjemmesiden.

6/22     Jobbes videre med nasjonalt register for ART-behandling med representant fra hver klinikk.

7/22     Nytt styremøte før påske og det planlegges styremøte torsdag 5.5 i forkant av NOFAB.

Styremøtereferat 25.10.21

Møtested: online møte

Tilstede: Hildegunn Stoum, Birgitte Sandvik, Garreth Graggains, Magnus Sørdal, Ingrid Einarsveen Stål og Kristina Nodland Vangstad

Ikke tilstede: ingen

Referent: Birgitte

Sak 28/21 Hildegunn kontakter industrien for å ordne utstillere til NOFAB 2022. 

Sak 29/21 Birgitte tar ansvar for å skrive og sende ut invitasjon til NOFAB 2022. Sendes ut ila uke 44. Venter på program fra Hausken. Invitasjonen sendes ut uten program dersom det ikke er klart. 

Sak 30/21 Får ikke bekreftelse på booking av auditorium på Universitetet/ Rikshospitalet til NOFAB før deres timeplan er klar. Garreth jobber med en alternativ plan dersom det ikke lar seg gjøre. 

Sak 31/21 Kristina har booket 50 rom på SAS-hotellet til NOFAB. Informeres om i invitasjonen til medlemmene. 

Sak 32/21 Styret setter følgende satser for refusjon av reiseutgifter for NOFAB 2022. Forutsetter at medlemsavgiften er betalt de 2 foregående årene. Betales på etterskudd.  

Helse Nord: 2500 kr 

Helse Midt og Helse Vest: 1500 kr 

Helse Telemark: 500 kr 

Sak 33/21 Egenandel til middag under NOFAB 2022 settes til 500 kr. 

Sak 34/21 Birgitte informerer klinikk Hausken at det settes av max 2000 kr til gave til foredragsholderne. Dette har programansvarlig ansvar for å ordne.  

Sak 35/21 I 2022 er følgende representanter til valg: bioingeniør, sykepleier og biolog. Hildegunn sender en mail til leder av valgkomiteeen, Hannah Russel, for å minne henne på oppgaven.  

Sak 36/21 Hildegunn informerer om spennende webinar fra NFS kommende uke. Birgitte sender ut invitasjon til medlemmene.  

Sak 37/21 Neste styremøte blir onsdag 8.12.21 kl 12. Styret planlegger også styremøte torsdag 06.01.21 i forkant av NOFAB.  

Sak 38/21 Kristina setter i gang arbeidet med å lage budsjett for 2022.