Interdisiplinært samarbeid: IVF og epigenetikk

Av Trine Skuland – embryolog og doktorgradsstudent ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Når du hører ordet «epigenetikk», hva tenker du da? Noen har nok en liten anelse om at dette har noe med DNA og gener å gjøre, og du tenker kanskje at dette må være noe kun celle- og molekylærbiologer er interessert i. Når […]