NOFAB_logo-blue

Interdisiplinært samarbeid: IVF og epigenetikk

Av Trine Skuland – embryolog og doktorgradsstudent ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling,
Oslo universitetssykehus

Når du hører ordet «epigenetikk», hva tenker du da? Noen har nok en liten anelse om at dette har noe med DNA og gener å gjøre, og du tenker kanskje at dette må være noe kun celle- og molekylærbiologer er interessert i. Når det gjelder assistert befruktning og tidlig embryoutvikling er det mange flere sider man kan studere betydningen av epigenetikk fra enn bare de rent cellulære mekanismene. Gjennom konvergensmiljøet «Epigenetikk og bioetikk rundt human embryoutvikling» https://www.uio.no/english/research/strategic-research-areas/life-science/research/convergence-environments/epigenetics-bioethics-human-embryonic-development/, finansiert av UiO:Livsvitenskap, har dette blitt studert fra flere ulike ståsted:

  • Biologisk på cellenivå – med utgangspunkt i kliniske problemstillinger
  • Medisinsk antropologisk og sosiologisk – med utgangspunkt i IVF-pasienters opplevelser
  • Filosofisk og etisk – med utgangspunkt i foreldrenes ansvar for helsen til sine fremtidige barn

 

Målet er at forskningssamarbeid på tvers av ulike fagfelt skal utvide horisontene våre og gi større potensiale for å løse relevante problemer på en mer helhetlig måte. Les et fugleperspektiv av prosjektet fra medlemmer av konvergensmiljøet her: https://www.bionews.org.uk/page_157635