Norsk forening for assistert befruktning

Vi har som formål å samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert befruktning i én nasjonal forening. 

Neste

IFFS World Congress
Virtual event,
3.-7.April 2022

International Federation Of Fertility Societies (IFFS)

IFSS

Styremøtereferat

Dato: 17.02.22
Møtested: online møte

Les referatet fra siste styremøte nedenfor.

Medlemskap

Medlemskap i foreningen kan søkes av alle som i Norge deltar i forskning eller behandling av infertilitet. Det er en forutsetning at personen jobber med assistert befruktning i en godkjent institusjon.