NOFAB_logo-blue

Norsk forening for assistert befruktning

Vi har som formål å samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert befruktning i én nasjonal forening. 

Styremøtereferat

Dato: 06.09.23
Møtested: online møte

Les referatet fra siste styremøte nedenfor.

Medlemskap

Medlemskap i foreningen kan søkes av alle som i Norge deltar i forskning eller behandling av infertilitet. Det er en forutsetning at personen jobber med assistert befruktning i en godkjent institusjon.