Norsk forening for assistert befruktning

Vi har som formål å samle alle faggrupper i Norge som er involvert i assistert befruktning i én nasjonal forening. 

Neste

ESHRE kongress Milano, Italia
3.-6.Juli 2022

European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)

Italia

Styremøtereferat

Dato: 17.02.22
Møtested: online møte

Les referatet fra siste styremøte nedenfor.

Medlemskap

Medlemskap i foreningen kan søkes av alle som i Norge deltar i forskning eller behandling av infertilitet. Det er en forutsetning at personen jobber med assistert befruktning i en godkjent institusjon.