NORSK FORENING FOR ASSISTERT BEFRUKTNING

STYRET

Leder: Hans Ivar Hanevik - Lege
Nestleder: Peter Kragh - Biolog
Kasserer: Jennie Erlandsen Dovland - Sekretær
Sekretær: Anette Valen - Bioingeniør
Styremedlemmer: Kjersti Brenden - Lege
Linda Burns - Sykepleier
Varamedlemmer: Anne Marte Vaarlund - for legene
Aleksej Stevanovic - for biologene
Kari Dalland - for sykepleierne
Camilla Dibley - for sekretærene
Frida B. Stensen - for bioingeniørene
Vara-revisor: Camilla Dibley

Foreningens styre velges på generalforsamlingen for en periode av 2 år og består av 6 medlemmer. Styrets sammensetning skal gjenspeile de yrkesgrupper som utgjør foreningens medlemmer og bestå av 2 leger, 1 biolog/embryolog, 1 sykepleier, 1 bioingeniør og 1 sekretær. Styrets leder velges blant leger eller biologer.
  • Styret har ansvar for foreningens daglige drift og at foreningens formål fremmes.
  • Styret er foreningens offisielle talerør.
  • Styret har ansvar for å planlegge og arrangere det årlige medlemsmøte. Arrangementet kan delegeres den enkelte IVF-avdeling på omgang. Årsmøtet skal i tillegge til generalforsamling ha et faglig innhold som reflekterer medlemmenes forskjellige faglige bakgrunn.
  • Styret oppnevner eller avsetter utvalg og arbeidsgrupper til forskjellige oppgaver og fastsetter deres mandat. Generalforsamlingen kan også beslutte å nedsette utvalg og vedta spesifikke oppgaver for styret.