NORSK FORENING FOR ASSISTERT BEFRUKTNING

MEDLEMSKAP

  • Medlemskap av foreningen kan søkes av alle som i Norge deltar i forskning eller behandling av infertilitet. Det er en forutsetning at personen jobber med assistert befruktning i en godkjent institusjon. Medlemmene kan ha både akademisk og ikke-akademisk bakgrunn.
  • Søk om medlemskap ved å klikke her.
  • Kontingenten betales årlig og fastsettes på generalforsamlingen.
  • Medlemskap i 2018 koster NOK 450,-
  • Utmeldelse skal skje skriftlig til kassereren. Et medlem som ikke betaler sin kontingent etter purring, ansees som utmeldt.