NORSK FORENING FOR ASSISTERT BEFRUKTNING

ÅRSMØTE

Hvert år arrangeres generalforsamling og i den forbindelse også kurs og møter for oppdatering og videreutvikling av de forskjellige faggruppers viten og kunnskap.

Neste årsmøte avholdes på HiOA i Oslo, 5.-6. januar 2018
Faglig ansvarlig for møtet er Haugesund Fertilitetssenter.