NORSK FORENING FOR ASSISTERT BEFRUKTNING

AKTUELT

Neste NFS kongress vil finne sted i Danmark, 2.- 5. august 2017.

Les mer om Nordic Fertility Society her.Aktuelle saker:

                         Bioteknologiloven

Les Hans Ivar Haneviks debattinnlegg

                         EU-direktivet

                         Nytt dataprogram

                         Kurs